HYVINVOINTI YHTEISÖN VOIMAVARANA

Hyvinvoiva yksilö ja yhteisö ovat suurin voimavaramme!


Hyvinvoivina olemme tyytyväisiä, energisiä ja aikaansaavia, luovia ja vastaanottavaisia, ratkaisukeskeisiä ja hyväntuulisia sekä ennen kaikkea ystävällisiä itseämme ja toisiamme kohtaan!

Kaiken lisäksi hyvinvoivat työntekijät tekevät tulosta eivätkä ole sairauspoissaoloineen kulueränä yritystoiminnassa. Hyvinvoiva työntekijä on menestyksen edellytys!

Divitan yhteisövalmennukset, koulutukset ja työpajat sopivat kaikille niille, jotka haluavat panostaa yhteiseen hyvään ja hyvinvointiin - yritykset, yhdistykset, tiimit, oppilaitokset, perheet ja kaveriporukat... Tai vaikkapa kokonaiset kyläyhteisöt!

Vaihtoehtoisia toteutustapoja on monia: Koulutus. Luennot. Työpajat. Tapaamiset, "koutsaukset" ryhmänä ja yksilönä. Firstbeat Hyvinvointianalyysit. Valmentajan tsemppi ja tuki sopimuksen ajan. Kattavat hyvinvointia lisäävät tukimateriaalit verkossa ja printtinä. Käytössä myös mobiilisovellus vaihtuvine tehtävineen yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti, tarvittaessa!


Lisätietoja: info(at)divita.fi / 050 365 3631 / Niina KoponenYHTEISÖKOUTSI KOPONEN


Palkatkaas yhteisöönne "hyvän olon peetee", "hyvinvoinnin personal raineri", YHTEISÖKOUTSI KOPONEN!

MIKSI IHMEESSÄ?

Hyvinvoiva yksilö ja yhteisö ovat suurin voimavaramme! Hyvinvoivina olemme tyytyväisiä, energisiä ja aikaansaavia, luovia ja vastaanottavaisia, ratkaisukeskeisiä ja hyväntuulisia sekä ennen kaikkea ystävällisiä itseämme ja toisiamme kohtaan!

MITÄ SAAMME?
Innostava yhteinen kick-off -startti. Henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma (12 kk) kullekin yhteisön jäsenelle. Yhteisökoutsin tsemppi ja tuki tavoitteiden saavuttamiseksi. Työkaluja hyvän olon ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Seuranta ja raportointi.


Hyviä valmennusteemoja ovat esimerkiksi:

 • Itsetuntemus ja yksilöllisyys
 • Motivointi ja itsensä johtaminen
 • Onnistumisen avaimet ja menestys
 • Voimavarat elämän haasteissa
 • Levon ja palautumisen merkitys
 • Tunneilmaisu ja esiintymistaito
 • Unelmat ja mielekäs elämä
 • Ajankäyttö ja arjen tasapainoilu
 • Stressinhallinta ja rentoutuminen
 • Ravinto ja liikunta hyvän olon lähteenä
 • Elämänmuutos ja uusi alku
 • Ura ja merkityksellinen työ
 • Vuorovaikutustaidot ja ihmissuhteet

KENELLE TARKOITETTU?
Yhteisöt, jotka haluavat panostaa yhteiseen hyvään ja hyvinvointiin - yritykset, yhdistykset, tiimit, oppilaitokset, perheet ja kaveriporukat... Tai vaikkapa kokonaiset kyläyhteisöt!

MITEN TOTEUTETAAN?
Tapaamiset, "koutsaukset" ryhmänä ja yksilönä. Yhteisökoutsin tsemppi ja tuki sopimuksen ajan. Kattavat hyvinvointia lisäävät tukimateriaalit verkossa ja printtinä. Myös mobiilisovelluksen kautta, sopimuksen mukaan. Lisäpalveluna Firstbeat Hyvinvointianalyysit. Kysy myös Divitan Itsensä johtamisen ja valmentavan työotteen koulutusohjelmasta.

MILLOIN ALOITETAAN?
Sopimuksen mukaan! Yhteisökoutsin voit palkata muutamaksi tunniksi, päiväksi, viikoksi, kuukaudeksi, kahdeksi... tai vaikkapa koko vuodeksi!

MITÄ MAKSAA, KUKA MAKSAA?
Lisätietoja ja tarjouspyynnöt: info(at)divita.fi / 050 365 3631 / Niina Koponen