YKSILÖVALMENNUS

MINUN MUUTOKSENI / TAVOITTEET TODEKSI
 • valmennusta sinulle, joka tiedät mitä haluat, mutta jostain syystä et vielä saa itseäsi liikkeelle tavoitettasi kohden
 • valmennuksessa paneudutaan toimintaa jarruttaviin tekijöihin, tehdään Tavoitteet todeksi -toimintasuunnitelma sekä tartutaan tuumasta toimeen
 • inspiroidu, motivoidu ja saavuta tavoitteesi
 • valmennuskerta 90 euroa

PALAUTUMISPAKETTI STRESSAAJALLE
 • valmennuspaketti sinulle, joka kaipaat tasapainoa hektiseen ja stressaavaan elämääsi
 • Firstbeat Hyvinvointianalyysi (stressitason ja palautumisen mittaus 3 vrk)
 • valmennus, jossa paneudutaan riittävään palautumiseen, levon ja rentoutumisen merkitykseen, palautumiskeinoihin sekä unen laadun optimoimiseenhenkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma (12 kk) stressin selättämiseksi
 • mittaus, analyysi ja valmennus 200 euroa
HENKISTÄ HYVINVOINTIA JA MIELENRAUHAA
 • yksilövalmennus, jossa paneudutaan mieltä painaviin asioihin ja haetaan yhdessä ongelmanratkaisua
 • saat tukea tarpeesi mukaan esimerkiksi motivaation vahvistukseen, suunnan löytämiseen, omien tarpeiden, toiveiden ja arvojen mukaiseen elämään, hyvinvoinnin ja onnellisuuden lisäämiseen, stressinhallintaan, ajanhallintaan, arjen haasteisiin ja valintatilanteisiin, oman potentiaalin hyödyntämiseen…
 • lopputuotoksena henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma (12 kk) sekä rutkasti työkaluja elämää rikastuttavien valintojen tekemiseen, onnellisen elämän rakentamiseen sekä omien tavoitteiden saavuttamiseen
 • valmennuskerta 90 euroa

UNELMASTA AMMATIKSI

 • yksilövalmennus, jossa paneudutaan työnhakuun ja urasuunnitteluun
 • saat tukea tarpeesi mukaan esimerkiksi oman suunnan löytymiseen, itselle mielekkään uran luomiseen ja urasuunnitelman tekemiseen, oman osaamisen tunnistamiseen, tuotteistamiseen ja henkilöbrändäykseen, työhakemuksen, portfolion ja CV:n tekoon, työhaastatteluun valmistautumiseen, itsevarmuuden kasvattamiseen, verkostoitumiseen, piilotyöpaikkojen etsintään...
 • lopputuotoksena henkilökohtainen työnhaku- ja/tai urasuunnitelma sekä rutkasti työkaluja omien tavoitteiden saavuttamiseksi
 • valmennuskerta 90 euroa

TEHOA JA ILOA TYÖHÖN
 • yksilövalmennus, jossa paneudutaan työelämässä ilmeneviin haasteisiin ja haetaan yhdessä ongelmanratkaisua
 • saat apua esimerkiksi työhyvinvoinnin lisäämiseen, työssä jaksamiseen, ajanhallintaan ja paineensietokyvyn kehittämiseen, oman osaamisen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen työssä, itsen ja muiden johtamiseen, työmotivaation vahvistamiseen ja muiden motivointiin, erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, muutosvalmiuteen, työn ilon ja luovuuden ylläpitoon...
 • lopputuotoksena henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma (12 kk) työhyvinvoinnin lisäämiseen sekä omien tavoitteiden saavuttamiseen
 • valmennuskerta 90 euroa


KERRALLA KUNTOON
 • viisi kuukautta, viisi teemaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.
 • teemat: ITSETUNTEMUS JA OMAN POTENTIAALIN HYÖDYNTÄMINEN • AIKAA OLEELLISEEN • STRESSIN SELÄTYS JA RENTOUTUMINEN • RUOKAVALION MUOKKAUS JA LIIKUNTASUUNNITELMA • MIELEKÄS URA
 • kattava alkukartoitus
 • toimivat tavoitteet ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma (12 kk)
 • viikoittainen yhteydenpito valmentajan kanssa
 • tehtäviä, vinkkejä, tietoa, tukea
 • inspiroidu, motivoidu ja saavuta tavoitteesi - työkaluja kepeään elämään
 • hinta yhteensä 300 euroa tai 60 euroa / kk


DIVITA VALMENNUKSISSA ON MYÖS MAHDOLLISUUS NYKYAIKAISESTI ETÄTOTEUTUKSEEN PUHELIMEN JA NETIN VÄLITYKSELLÄ!
Yhden valmennuskerran kesto on noin 1,5 tuntia. Yhdellä tapaamiskerralla ennätetään paneutua yhteen tai kahteen pääongelmaan. Parhaimpaan tulokseen päästään yleensä noin kolmella tai useammalla tapaamiskerralla - ongelman luonteesta riippuen.