divitan itsensä johtamisen taitojen ja valmentavan työotteen KOULUTUSOHJELMA


Haluatko auttaa itseäsi ja muita innostumaan, onnistumaan ja saavuttamaan tavoitteet?

Haluatko Sinä olla TSEMPPARI, INSPIRAATTORI tai MOTIVAATTORI?


HYÖDYT SINULLE, LÄHEISILLESI, TYÖYHTEISÖLLESI, ASIAKKAILLESI:

  • opit tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksia ja voimavarojasi
  • opit palautumaan stressistä laadukkaasti ja löydät tasapainon elämääsi
  • opit saavuttamaan päämääräsi Divitan Tavoitteet todeksi ja Menestyksen polku -metodeja hyödyntäen
  • lisäät ymmärrystä yksilöllisyyteen, erilaisiin motiiveihin ja tapoihin toimia
  • saat työkaluja itsesi ja muiden motivointiin, sparraukseen, valmentavaan johtamiseen
  • opit lisäämään aikaa oleelliseen, merkitykselliseen tekemiseen
  • lisäät omaa ja yhteistä hyvinvointia ja tyytyväisyyttä


KENELLE?

Divitan koulutusohjelma soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää itsensä johtamisen taitoja ja saada asioita tapahtumaan hyvässä flow´ssa. Voit hyödyntää koulutusohjelman myötä hankittua osaamista niin omassa elämässäsi, työssäsi kuin työyhteisössäsi.

Koulutus soveltuu erityisen hyvin kaikille asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustyössä oleville, tiimityötä tekeville, esimiehille, yhdistystoimintaan sekä yritysten sisäisiin hyvinvointia ja henkilöstön kehittämistä lisääviin toimintoihin.

Sinulle, joka haluat esimerkilläsi lisätä innostusta ja intohimoa omien ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi!


TSEMPPARI + INSPIRAATTORI + MOTIVAATTORI kokonaisuuden suorittaneille todistus Divitan Itsensä johtamisen taitojen ja valmentavan työotteen koulutuksesta sekä valmiudet toimia motivaatio- ja muutosvalmentajana.

Koulutuskokonaisuuden suorittaneilla mahdollisuus työllistyä valmentajaksi Divita-verkostoon.


TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan kolmessa tasossa.

Tilauskoulutuksina (yhdistykset, yritykset) sekä tiedustelujen mukaan.

Koulutuspäivä 6 tuntia (sis. ruokatauko).


Taso 1: TSEMPPARI (1 koulutuspäivä)

Sisältö: Läsnäolo ja sujuva vuorovaikutus. Yksilöllisyys yhteisön voimavarana.

Työkaluja ihmisten kohtaamiseen, erilaisuuden ymmärtämiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Sovittelutaitojen kehittäminen. Opit olemaan luonnollisen innostava ja kannustava. Opit tunnistamaan ja aktivoimaan potentiaalin ja voimavarat hyötykäyttöön. Löydät uusia näkökulmia haastaviin tilanteisiin ja ihmissuhteisiin. Saat todistuksen Divitan TSEMPPARI -koulutuksesta.


Taso 2: INSPIRAATTORI (1+4 koulutuspäivää)

Sisältö: TSEMPPARI + Itsensä johtamisen taitojen kehittäminen. Itsetuntemus ja vahvuudet voimavarana. Arvojen mukainen ja merkityksellinen elämä. Suunnan ja tavoitteiden kirkastaminen. Sisäisen motivaation ja menestystekijöiden aktivointi tavoitteiden saavuttamiseksi. Aikaa oleelliseen ja priorisointitaito. Tunnetaitojen kehittäminen. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksen tunnistaminen ja lisääminen. Stressinhallinta ja palautumistaidot. Hyvinvointi yhteisön voimavarana.

Työkaluja mielekkääseen ja menestyksekkääseen elämään. Opit löytämään tasapainon arkeen ja työhön. Opit tunnistamaan ja aktivoimaan erilaisia motivaatiotekijöitä itsessäsi ja yhteisössäsi. Löydät innostuksen lähteen ja avaimet flow-tilaan. Opit hyödyntämään aktiivisemmin omia parhaita puoliasi yhteisen hyvän lisäämiseksi. Osaamalla johtaa itseäsi, opit esimerkilläsi johtamaan myös muita. Saat todistuksen koulutuksesta sekä valmiudet toimia Divitan INSPIRAATTORI hyvinvointivalmentajana.


Taso 3: MOTIVAATTORI (1+4+2 koulutuspäivää)

Sisältö: TSEMPPARI + INSPIRAATTORI + Divitan Menestyksen polku -metodin ja Divitan Tavoitteet todeksi -metodin hyödyntäminen valmennustyökaluna. Valmentava työote. Valmentava johtaminen.

TSEMPPARI + INSPIRAATTORI + MOTIVAATTORI kokonaisuuden suorittaneille todistus Divitan Itsensä johtamisen taitojen ja valmentavan työotteen koulutuksesta sekä valmiudet toimia Divitan MOTIVAATTORI motivaatio- ja muutosvalmentajana.KOULUTUSMENETELMÄT, METODIT:

NLP, mentaalivalmennus, elämäntaidon valmennus, hyvinvointivalmennus, sovittelutaidot, ratkaisukeskeisyys, voimavaralähtöisyys, yksilö osana yhteisöä, toiminnallisuus, humanistiset tieteet, positiivinen psykologia, realistinen optimismi, käytännön harjoitteet, itsetutkiskeluKOULUTTAJA:

Divita / Hyvinvointi- ja HR-asiantuntija Niina Koponen


Kouluttajan pätevyys:

Tradenomi (ylempi AMK) / Liiketoiminnan ja henkilöstön kehittäminen

Työyhteisösovittelija (2017)

Pedagoginen pätevyys / Ammatillinen opettajakoulutus

Firstbeat Hyvinvointiasiantuntija / Stressin hallinta ja palautuminen

MB Elämäntaidon valmentaja / Itsensä johtaminen ja ratkaisukeskeisyys

Licensed Practitioner of NLP / Henkinen hyvinvointi ja mielen hallinta

Trainer4You Ravintovalmentaja / Ruokavalio ja liikunta hyvän olon lähteenä


LISÄTIETOJA JA ESITTEET:


Niina Koponen / info(at)divita.fi / 050 365 3631